[1]
Zhang, R. 2022. Review of Li Yi’s Republican China as Method (Zuowei fangfa de minguo 作為方法的民國). Literature and Modern China. 2, 1 (Sep. 2022), 81–86. DOI:https://doi.org/10.54591/QSGX6340.