(1)
Zhang, R. Review of Li Yi’s Republican China As Method (Zuowei Fangfa De Minguo 作為方法的民國). Lit&ModChina 2022, 2, 81-86.